Acengineering-no.com

Helse og trygghet (ISO 9001-2000 certified)

Home  >>  Helse og trygghet (ISO 9001-2000 certified)

Den moderne utviklingen har virkelig skutt av gårde de siste tiårene. Alt utvikler seg i alle retninger, og det går så fort at man raskt blir svimmel av nyhetene. Man rekker jo så vidt å kjøpe ett produkt, før et nytt og bedre produkt dukker opp på hyllene! Samtidig ser man en stadig voksende produktivitet verden rundt – altså gjør folk mye mer på mye mindre tid. Dette er nesten et paradoks, men det har seg med kvalitetsstyring å gjøre. Vi må nesten takke ISO-sertifikatene for å gjøre verden vår til et mye bedre sted. ISO-standardene er den eneste måten et kapitalistisk fritt marked kan begrense utviklingen, for det er nettopp slik samfunnet setter krav til både selskapet, eierne og de ansatte. AC Engineering AS er stolte av å kunne vise til en ISO 9001:2000-sertifisering, noe som bekrefter hvor dypt samfunnsansvaret, innovasjonen og ambisjonene sitter hos oss.

ISO-systemet

Etter hvert som et selskap vokser, må det kunne vise til gode tall på en rekke forskjellige områder. Dette er såkalt kvalitetsstyring, og det er slik man gir alle «progressive» selskap en sjanse til å utvikle seg, samtidig som «konservative» selskap blir tvunget i retning av forandringer. Dessuten blir det nesten umulig for et moderne firma å holde seg i gråsonen når de har vokst seg til et visst nivå. ISO-systemet er en samling av ulike standarder som strekker på kryss og tvers av de endeløse virksomhetene der ute. Den internasjonale organisasjonen ISO (International Organization for Standardization) administrerer utstedelsen av disse sertifikatene, og sender ut egne revisorer for å bekrefte at hvert selskap oppfyller kravene for sine henholdsvise ISO-standarder.

Alle virksomheter har egne ISO-standarder, og disse sorteres etter forskjellige tallkoder. ISO 4217 er for eksempel standarder for valuta, mens populære ISO 14000 fokuserer på miljøstyring. AC Engineering har gått etter ISO 9000-serien, som holder på med kvalitetsstyringen vi nevnte tidligere her i artikkelen.

ISO 9001:2000

Etter hvert som ISO-systemet setter høyere krav og ser over de generelle reglene som selskapene må overholde, forandrer man navnet på standarden. For eksempel er ISO 9000 en bred samling med grunnleggende prinsipper, mens ISO 9001 inneholder detaljerte krav til virksomhetene i tillegg. På toppen av dette kommer årstallet for den gitte standarden, noe som viser alderen på sertifikatet et selskap skryter av. ISO 9000:1994 er dermed grunnleggende veiledning innen kvalitetsstyring fra 1994 – altså mer enn tyve år siden. AC Engineering har derimot den mest utbredte moderne sertifiseringen for forvalting av sikkerhet og helse på arbeidsplassen samt administrasjon generelt, kalt ISO 9001:2000. Et trent øye vil dermed se at sertifikatet er en oppdatert, detaljert versjon med markerte krav til virksomheten, og ble utgitt i år 2000. Siden dess har man også sett 2008- og 2015-versjonen dukke opp, men disse inneholder ubetydelige forandringer og peker heller mot manglende erfaring (selskap med mindre enn ti års erfaring). ISO 9001:2000 erstattet alle de tidligere standardene, og endret rimelig radikalt på hele strukturen i et selskap. Her ble man nødt til å sette konseptet rundt forvaltingen av arbeidsplassen som første prioritet, med et fokus på helse og trygghet. Slike selskap er derfor bekreftet «rettferdige», altså er prisen på tjenesten eller produktet passende og forholdene på arbeidsplassen er etter vestlig standard.

Helse og trygghet

Når man har kommet såpass langt i den teknologiske utviklingen som vi nordmenn, er det på høy tid å sørge for at alle deler av utviklingen har gått like bra. Vi må fortsatt finpusse helheten og sjekke at alle deler av samfunnet fungerer så godt som de kan, både med tanke på omgivelsene, kvaliteten og rettighetene til de ansatte. AC Engineering AS har bevist gjennom ISO-sertifiseringen at de tenker langsiktig og ikke skyr noen midler for å være så bærekraftig som overhodet mulig.

Privacy Policy